onze productie blijft open!

Graag trachten wij in deze moeilijke omstandigheden onze productie en dienstverlening aan onze klanten overeind te houden. Desalniettemin zijn ook wij gebonden door de, van overheidswege, opgelegde restricties en vragen wij u om het nodige respect en begrip. Door een optimale interne organisatie en werkplaatsspreiding, kunnen wij voldoen aan de opgelegde voorwaarden, maar om een maximaal resultaat te behalen, vragen wij uw bereidwillige medewerking!
* Liefst al uw vragen en bestellingen via digitale weg of telefonisch ons bezorgen. Digitaal en telefonisch blijven wij bereikbaar tot nader bericht.

* Indien strikt noodzakelijk, verwelkomen wij u graag op onze locatie - doch alle niet dringende bezoeken worden geweigerd.

* Bij een bezoek aan onze kantoren/productie, vragen wij u strikt onze richtlijnen in acht te nemen:

  • Ten alle tijden de correcte afstand houden tot onze medewerkers – minstens 1,5m in acht houden!
  • Gelieve onze productieruimte NIET te betreden, tenzij uitgenodigd en onder toezicht van een van onze medewerkers
  • Strikt de gegeven richtlijnen ivm bewegingsruimte in onze productie op te volgen
  • Wij stellen graag de nodige middelen ter beschikking om uw handen te wassen na het laden of lossen van uw goederen, informeer ernaar!